Všeobecné informácie o službe

Podporované spôsoby prihlásenia:

 1. Doménový účet (automaticky)
 2. Doménový účet
 3. Identifikátor a heslo
 4. Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)
 5. Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) (URL: slovensko.sk)

Povolené možnosti závisia od požiadaviek služieb, ktoré volajú prihlásenie

Podporované štandardy:

 1. SAML v2.0 - Authentication Request Protocol (URL: /saml2/authn):
  • pred prihlásením sa (na strane aplikácie resp. Vášho Service Providera) vystaví SAML Request,
  • na základe požiadaviek v Requeste sa prihlásite do IAM,
  • ako doklad o prihlásení Vám IAM vystaví SAML Response,
  • s výslednou Response budete presmerovaní naspäť ku Vášmu Service Providerovi.
 2. natívne - TokenDescriptor (URL: /login):
  • z aplikácie budete presmerovaní na prihlasovaciu webstránku IAM,
  • vybraným spôsobom sa prihlásite do zvolenej aplikácie,
  • ako potvrdenie Vám IAM vystaví tzv. TokenDescriptor, s ktorým budete presmerovaní naspäť do príslušnej aplikácie.

Dostupné podstránky:

Adresa Popis webstránky
/login Služba pre prihlásenie (základný spôsob) metódou http-GET.
/saml2/authn Služba prihlasovania protokolom SAML metódou http-POST alebo http-REDIRECT.
/saml2/logout Služba odhlásenia protokolom SAML. Používateľ sa odhlási z IAM-u, ako aj všetkých aplikácií, v ktorých je prihlásený pomocou IAMu.
/saml2/meta Obsahuje aktuálny súbor s informáciami o IAM-e pre protokol SAML2.